Skip to main content
Share
Favorite

56
RESULTS

audio 23
movies 13
texts 12
images 3
data 2
concerts 2
web 1
COLLECTION
TOPIC
warszawa 21
warsaw 10
Warszawa 9
polska 9
poland 7
motoryzacja 5
KSW 26 4
KSW 26 22.03.2014 4
KSW 26 Polsat 4
KSW 26 Polsat Sport 4
KSW 26 live 4
KSW 26 live stream 4
KSW 26 online 4
KSW 26 stream 4
KSW 26 transmisja 4
KSW 26na żywo 4
atak 4
dj 4
dubstep 4
gaweł feliga 4
konfederacja 4
ksw 17 sobota 26 listopada 4
ksw 26 after party 4
ksw 26 allegro 4
ksw 26 bedorf 4
ksw 26 bez pudziana 4
ksw 26 bilet 4
ksw 26 bilety 4
ksw 26 bilety 2014 4
ksw 26 bilety allegro 4
ksw 26 bilety cena 4
ksw 26 bilety torwar 4
ksw 26 bilety vip 4
ksw 26 cena 4
ksw 26 cena biletow 4
ksw 26 cena biletu 4
ksw 26 ceny biletów 4
ksw 26 data 4
ksw 26 ebilet 4
ksw 26 fightcard 4
ksw 26 forum 4
ksw 26 gdzie 4
ksw 26 gdzie oglądać 4
ksw 26 gdzie transmisja 4
ksw 26 listopad 2011 transmisja ksw 26 uczestnicy 4
ksw 26 listopada na zywo 4
ksw 26 listopada stream 4
ksw 26 listopada transmisja 4
ksw 26 listopada youtube 4
ksw 26 listopada zawodnicy 4
ksw 26 ppv 4
ksw 26 pudzian 4
ksw 26 rozpiska 4
ksw 26 sektory 4
ksw 26 sherdog 4
ksw 26 spis walk 4
ksw 26 stream 4
ksw 26 stycznia 4
ksw 26 termin 4
ksw 26 torwar 4
ksw 26 torwar bilety 4
ksw 26 trailer 4
ksw 26 transmisja 4
ksw 26 transmisja online 4
ksw 26 transmisja tv 4
ksw 26 tv 4
ksw 26 w klatce 4
ksw 26 w otwartym polsacie 4
ksw 26 w polsacie 4
ksw 26 w ppv 4
ksw 26 w tv 4
ksw 26 walki 4
ksw 26 warszawa 4
ksw 26 warszawa torwar 4
ksw 26 warszawa torwar bilety 4
ksw 26 wiki 4
ksw 26 youtube 4
ksw 26 zawodnicy 4
ksw 26 zwiastun 4
ksw atlas arena 26 listopada 4
ksw sobota 26 4
ksw warszawa 26 stycznia 4
podcast 4
selektronika 4
sound 4
stand-up 4
system 4
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com http://michalskig.com/szkolenia 4
DK Zacisze 3
Warsaw 3
atakk 3
bass 3
dnb 3
fso 3
gala ksw 26 listopada online 3
instrukcja 3
ksw 26 godzina 3
ksw 26 jakie walki 3
ksw 26 karol bedorf 3
ksw 26 karta 3
ksw 26 khalidov 3
ksw 26 kiedy bedzie 3
ksw 26 klatka 3
ksw 26 kto będzie walczył 3
ksw 26 kto walczy 3
ksw 26 kto wystąpi 3
ksw 26 kto z kim 3
ksw 26 kup bilet 3
ksw 26 lista walk 3
ksw 26 listopad 2011 3
ksw 26 listopad 2011 godz 3
ksw 26 listopad 2011 godzina 3
ksw 26 listopad 2011 godzina transmisji 3
ksw 26 listopad 2011 transmisja 3
ksw 26 listopada 3
ksw 26 listopada 2011 mamed 3
ksw 26 listopada 2011 online 3
ksw 26 listopada godz 3
ksw 26 listopada godzina 3
ksw 26 listopada na żywo 3
ksw 26 listopada o ktorej 3
ksw 26 listopada o której walczy pudzian 3
ksw 26 listopada polsat 3
ksw 26 live 3
ksw 26 luty 3
ksw 26 na zywo 3
ksw 26 obsada 3
ksw 26 online 3
ksw 26 online za darmo 3
ksw 26 pazdziernika 3
ksw 26 październik 3
ksw 26 plakat 3
ksw 26 polsat 3
ksw 26 program 3
ksw polsat 26 listopada 3
ksw pudzian 26 listopada 3
set 3
1972 2
2006 2
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 2
Poland 2
Polska 2
Referencje (część MDDP). Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli. Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 10-11.03.2014 r. Warszawa. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Warsaw Village Band 2
arystokracja 2
audiobooks 2
b) definicja i znaczenie 2
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 2
b) korekty miar płynności 2
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 2
b) kredyt kupiecki 2
b) metoda punktowa 2
b) metody ustalania okresu spływu należności 2
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 2
b) poziom NWC 2
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 2
bezpośredni i przyjazny kontakt. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 2
c) cykl konwersji gotówki 2
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 2
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 2
c) metoda standardu kredytowego 2
c) prognozowanie należności 2
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 2
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. (część EMITEL): W imieniu firmy EmiTel Sp. z o.o. potwierdzam 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną 2
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 2
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 2
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 2
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 2
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 2
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 2
dark 2
dziennik 2
e) faktoring należności 2
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 2
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 2
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 2
finansowanie inwestycji 2
hennwill 2
jidysz 2
komedia 2
kompetencje oraz sposób prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego 2
kredyt 2
kredyty 2
kredyty warszawa 2
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 2
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 2
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 2
kupiec 2
librivox 2
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 2
mix 2
mixtape 2
miłość 2
model Beranka 2
model Millera-Orra 2
model Stone’a) 2
CREATOR
SHOW DETAILS